Update Mei 2022

Beste allen,

In de afgelopen bijna 9 maanden hadden we de bewuste keuze gemaakt om geen updates te plaatsen op onze social mediakanalen over onze Paymaanwerkzaamheden. Gezien de onrustige en onzekere situatie in Afghanistan, leek het ons verstandig om een tijdje onder de radar te opereren. Dit allemaal in het belang van de kinderen, hun gezinnen en onze teamleden. Op deze manier hebben we geprobeerd – waar het kon – een stukje bij te dragen aan hun veiligheid. Onze adoptieouders hebben we in de afgelopen periode via email op de hoogte gehouden.
Sinds vorig jaar september hebben we in stilte onze werkzaamheden hervat. In december zijn 5 kinderen afgestudeerd. Daarnaast hebben we 23 nieuwe kinderen in ons programma opgenomen. Alle kinderen in ons programma hebben in de afgelopen maanden hun uitbetalingen ontvangen. De kinderen zelf maken het naar omstandigheden goed maar hun financiële situatie is nog slechter geworden, door stijgende prijzen en voedselschaarste. Vooral meisjes die naar de middelbare school gingen zijn verder beperkt in hun vrijheid en onderwijs.
Paymaan zal alles aan blijven doen om onze kinderen en hun gezinnen te blijven ondersteunen. We zullen nog steeds zorgvuldige afwegingen moeten maken om vast te stellen wat voor beeldmateriaal we over onze werkzaamheden op onze social mediakanalen kunnen delen. Maar we zullen deze kinderen niet aan hun lot overlaten en achter de schermen onverminderd doorgaan. Onze dank gaat uit naar onze donateurs voor hun blijvende steun.