We zoeken sponsors voor Rena en Somaya. Zowel de vader van Rena als de vader van Somaya is een aantal jaar geleden overleden. Hun vaders waren de kostwinner van het gezin. Beide gezinnen hebben financieel heel erg zwaar. Help mee en sponsor ze, zodat ze naar school kunnen gaan en een toekomst op kunnen bouwen.