Stichting Paymaan is jarig. Dit hebben we bescheiden gevierd met de gesponsorde kinderen van Paymaan in Afghanistan! Hartelijk dank aan alle sponsoren, donateurs en adoptieouders voor het vertrouwen. Zonder jullie steun hadden we in totaal 128 hulpbehoeftige kinderen en hun gezinnen niet kunnen helpen. Op naar vele jaren ondersteuning en educatie voor hulpbehoeftige kinderen!

#StichtingPaymaan #weeskinderen #17jaar #educatie #steun #hoop #meisjesonderwijs #Afghanwomen #rechtoponderwijs #vrede #onderwijs #kansen #opeigenbenen #vrouwenrechten #oorlogskinderen #gelijkekansen #Afghanistan #Kabul #KabulAfghanistan #help #armoede #noodhulp #warchildren #oorlog #Paymaan