Kansarme kinderen

In Afghanistan zijn 3,7 miljoen kinderen die niet naar school kunnen. Dit is voornamelijk te wijten aan de grote armoede die is ontstaan door de langdurige oorlog. Veel van deze kansarme kinderen hebben een of beide ouders verloren tijdens de oorlog in Afghanistan. Zo zijn miljoenen gedupeerde kinderen gedwongen om op jonge leeftijd al te werken om het gezin te onderhouden, waardoor ze niet naar school kunnen. Stichting Paymaan zet zich in om kinderarbeid te stoppen en onderwijs toegankelijk te maken voor deze kansarme kinderen. Wij geloven dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst voor deze kinderen.

Sponsoring

Wij zoeken voor geselecteerde kinderen een sponsor. Daarmee zorgt de sponsor niet alleen voor het financiële welzijn, maar ook voor het onderwijs van het kind. Voordat de kinderen geselecteerd worden, doorlopen ze een zorgvuldige procedure waarbij ze diverse bewijsstukken (ID-kaart, overlijdensakte vader, recent schoolrapport) dienen te overleggen. Ook vindt er een huisbezoek plaats om de levensomstandigheden te beoordelen. Kinderen die zeer behoeftig zijn, worden uiteindelijk voorgesteld aan de sponsor. Lokale vrijwilligers zien toe op aanwezigheid, inzet, en resultaten op school. Elk kind wordt door een sponsor ondersteund met een bedrag van €45 per maand. Met dit bedrag wordt niet alleen het gesponsorde kind zelf geholpen, maar ook de overige kinderen uit het gezin. Een sponsor kan meerdere kinderen sponsoren, en meerdere mensen kunnen ook samen één kind steunen. U raakt daadwerkelijk betrokken bij uw gesponsorde kind. Een bijzondere ervaring voor zowel sponsor als kind. Als sponsor komt u te weten uit welke situatie een kind komt, hoe het kind leeft, wie zijn familie is en op welke manier uw bijdrage zijn leven verandert. Ook bestaat de mogelijkheid om direct contact te onderhouden met het kind. We stimuleren en juichen het toe als sponsors contact met hun kind willen onderhouden. Zo weet het kind dan ook wie degene is die hem of haar helpt.