Onze missie

Paymaan biedt straat- en weeskinderen toekomstperspectief. Kinderen krijgen de mogelijkheid om structureel onderwijs te volgen in plaats van kinderarbeid te verrichten. Families worden financieel gecompenseerd voor verlies van inkomsten uit straatverkoop om zo kinderarbeid tegen te gaan. We bieden een bescheiden maar stabiel inkomen, onderwijs en voedselzekerheid

Hoe doen we dat

  • Paymaan compenseert het verlies van inkomsten uit straatverkoop door kinderen met een maandelijkse bijdrage in kosten van levensonderhoud. Daarmee krijgen gezinnen een bescheiden maar stabiel inkomen
  • Lokale vrijwilligers van Paymaan zorgen voor intensieve begeleiding van de schoolgaande kinderen
  • Wij geven voedselhulp

 

Ons doel

Het bevorderen van het welzijn van Afghaanse wees- en straatkinderendoor het beperken van kinderarbeid en hen in staat te stellen om onderwijs te volgen

Contact

Wil je meer weten over Paymaan, ons ondersteunen adoptie ouder, vrijwilliger of ambassadeur worden.

12 + 6 =