Over Paymaan

Wij bekommeren ons om het lot van wees- en straatkinderen in Kabul, Afghanistan. ‘Paymaan’ betekent letterlijk: belofte. Onze belofte is om het welzijn van deze kinderen te bevorderen door middel van onderwijs en het beperken van kinderarbeid. We streven ernaar de levens van deze kwetsbare kinderen te verbeteren, hen de kans te geven op een betere toekomst en een beloftevolle weg naar onderwijs en ontwikkeling te bieden.

#Jaren actief in Afghanistan

#Teamleden

Actief in de stad

Onze belofte aan onze donateurs en sponsoren omvat:

  • Periodieke updates over het welzijn en de ontwikkeling van het gesponsorde kind
  • Volledige transparantie met betrekking tot de besteding van middelen
  • Uitgebreide verantwoording van behaalde resultaten
  • Zorgvuldige selectie van kinderen en begeleiders
  • Voortdurende monitoring van de ontwikkeling van het gesponsorde kind

Door de langdurige oorlog in Afghanistan hebben ontelbare kinderen een of beide ouders verloren. Velen van hen zijn wees en/of straatkinderen, behorend tot de armste en meest kwetsbare groepen in Afghanistan. Gedwongen door omstandigheden moeten zij op zeer jonge leeftijd op straat gaan werken om te overleven, waardoor ze geen toegang hebben tot onderwijs.

In 2007 nam een groep Nederlands-Afghaanse jongeren het initiatief tot de oprichting van Paymaan. Wij hebben zelf de ellende van de oorlog in Afghanistan ervaren en hier in Nederland volop kansen gekregen voor lager, middelbaar en hoger onderwijs. Dit deed ons des te meer beseffen dat kinderen niet zouden moeten werken, maar recht hebben op onderwijs.

Ons verlangen was om een verbintenis aan te gaan met de straat- en weeskinderen door ons in te zetten voor de verbetering van hun lot. Daarom hebben we gekozen voor de naam ‘Paymaan’, wat in de lokale taal staat voor ‘belofte’.