Onze missie

Paymaan biedt straat- en weeskinderen toekomstperspectief. Hier krijgen kinderen de mogelijkheid om structureel onderwijs te volgen in plaats van betrokken te zijn bij kinderarbeid. We compenseren families financieel voor het verlies van inkomsten uit straatverkoop, met als doel het tegengaan van kinderarbeid. Ons initiatief streeft ernaar om een bescheiden, maar stabiel inkomen te bieden, naast onderwijs en voedselzekerheid.

Hoe bereiken we dat?

  • Paymaan compenseert het verlies van inkomsten uit straatverkoop door kinderen met een maandelijkse bijdrage aan de kosten van levensonderhoud. Op deze manier ontvangen gezinnen een bescheiden maar stabiel inkomen.
  • Lokale vrijwilligers van Paymaan bieden intensieve begeleiding aan schoolgaande kinderen.
  • Daarnaast verstrekken wij voedselhulp.

Ons doel

Het bevorderen van het welzijn van Afghaanse wees- en straatkinderen door het beperken van kinderarbeid en hen in staat te stellen onderwijs te volgen.

Onze visie

Afghanistan wordt al tientallen jaren geteisterd door oorlog en nationale rampen, waardoor het land in een ellendige toestand verkeert. De toekomst voor kinderen is uitzichtloos en zonder perspectief, vooral voor meisjes en jonge vrouwen. Hun positie was al kwetsbaar, en sinds de machtsovername door de Taliban is die verder onder druk komen te staan. Voor hen is de toekomst extra onzeker. Met Paymaan streven we ernaar hier verandering in te brengen.

Voor de dringende wederopbouw van het land is het noodzakelijk perspectief te bieden aan zowel jongens als meisjes. Meisjes zijn even hard nodig in alle sectoren van de Afghaanse samenleving. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen tot geschoolde burgers die het land vormen tot een sociaal rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Onderwijs vormt het fundament voor maatschappelijke vooruitgang en biedt perspectief op herstel van een bloeiende en rechtvaardige samenleving. Paymaan wil hieraan bijdragen.