“Education is a bridge from misery to hope”

 

Afghanistan wordt al tientallen jaren geteisterd door oorlog en nationale rampen. Hierdoor verkeert het land in een ellendige toestand. De toekomst voor kinderen is uitzichtloos en zonder perspectief. 

Heel in het bijzonder geldt dat voor meisjes en jonge vrouwen. Hun positie was al kwetsbaar en sinds de machtsovername door de Taliban is die verder onder druk komen te staan. Voor hen is de toekomst extra onzeker. Daar willen wij met Paymaan verandering in brengen. 

Immers, voor de dringende wederopbouw van het land, moet perspectief geboden worden aan jongeren, aan jongens EN meisjes. Die laatsten zijn even hard nodig in alle sectoren van de Afghaanse samenleving. Zij moeten zich dan wel kunnen ontwikkelen tot geschoolde burgers die het land kunnen vormen tot een sociaal rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. 

Onderwijs is het fundament voor maatschappelijke vooruitgang en biedt perspectief op herstel van een bloeiende en rechtvaardige samenleving. 

Paymaan wil daaraan bijdragen

 

Adopteer een kind

Wij zoeken voor geselecteerde kinderen een adoptieouder. Daarmee zorgt de adoptieouder voor het financiële welzijn en tegelijkertijd ook voor onderwijs van het kind.

 

Word adoptieouder

 

kinderen

adoptie ouderes

opleidingen

50 kinderen kans op een betere toekomst

Op dit moment steunen adoptieouders gezamenlijk 80 gezinnen en de afgelopen 15 jaar heeft Paymaan al 50 kinderen en gezinnen perspectief op een betere toekomst gegeven. Enkele van onze leerlingen zijn zelfs een universitaire studie begonnen

Contact

Wil je meer weten over Paymaan, ons ondersteunen adoptie ouder, vrijwilliger of ambassadeur worden.

9 + 1 =